Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 92/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT19143-1700740855905-08105703_nguyendinhtuan-24-11-2023_09h16p31.doc
DT19143-1700740855905-08105703_nguyendinhtuan-24-11-2023_09h16p31_converted(27.11.2023_14h40p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh