Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/VPUB-LCT   Ngày ky´: 25/11/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2023 (Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2023)  
Tệp đính kèm:
DT19222-1700875755331-24092956.docx
DT19222-1700875755331-24092956(25.11.2023_09h00p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình