Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 02/11/202202/11/2022
591/QĐ-UBND V/v Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1522/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vào mục đích kinh doanh
4791/UBND-VXNV V/v khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
9
Show details for 01/11/202201/11/2022
4
Show details for 31/10/202231/10/2022
1
Show details for 30/10/202230/10/2022
2
Show details for 28/10/202228/10/2022
8
Show details for 27/10/202227/10/2022
6
Show details for 26/10/202226/10/2022
3
Show details for 24/10/202224/10/2022
3
Show details for 23/10/202223/10/2022
4
Show details for 21/10/202221/10/2022
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Show details for 13/10/202213/10/2022
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Show details for 07/10/202207/10/2022
2
Show details for 06/10/202206/10/2022
8
Show details for 03/10/202203/10/2022
3
Show details for 28/09/202228/09/2022
2
Show details for 27/09/202227/09/2022
2
Show details for 26/09/202226/09/2022
4
Show details for 25/09/202225/09/2022
1
Show details for 23/09/202223/09/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng