Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 24/01/202324/01/2023
4
Show details for 23/01/202323/01/2023
1
Show details for 19/01/202319/01/2023
4
Show details for 18/01/202318/01/2023
6
Show details for 17/01/202317/01/2023
1
Show details for 16/01/202316/01/2023
5
Show details for 13/01/202313/01/2023
4
Show details for 12/01/202312/01/2023
1
Show details for 11/01/202311/01/2023
6
Show details for 10/01/202310/01/2023
15
Show details for 09/01/202309/01/2023
1
Show details for 03/01/202303/01/2023
2
Show details for 31/12/202231/12/2022
1
Show details for 30/12/202230/12/2022
6
Show details for 29/12/202229/12/2022
7
Hide details for 28/12/202228/12/2022
5667/UBND-KTTH V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
5674/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023
5675/CT-UBND V/v Thăm, chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5678/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
5681/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
5682/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
84/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3
Show details for 27/12/202227/12/2022
2
Show details for 26/12/202226/12/2022
1
Show details for 25/12/202225/12/2022
1
Show details for 24/12/202224/12/2022
10
Show details for 23/12/202223/12/2022
4
Show details for 22/12/202222/12/2022
4
Show details for 21/12/202221/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng