Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1803/KH-UBND   Ngày ky´: 10/05/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6730-1683173587394-58686657_syson-08-05-2023_08h01p22.docx
KHUB1803_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín