Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1805/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/05/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT6786-1683253555931-48763620.docx
DT6786-1683253556086-55915344.pdf
DT6786-1683253555931-48763620_converted(10.05.2023_09h33p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín