Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 607/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/05/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6956-1683595526933-95597932.doc
DT6956-1683595526933-95597932_converted(10.05.2023_07h57p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn