Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1827/KH-UBND   Ngày ky´: 10/05/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm  
Tệp đính kèm:
DT6331-1682391838172-27733110_nguyenthithanhbinh-25-04-2023_14h28p01.doc
CVUB 1827_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa