Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 28/05/202328/05/2023
8
Show details for 26/05/202326/05/2023
6
Show details for 24/05/202324/05/2023
3
Show details for 23/05/202323/05/2023
10
Show details for 22/05/202322/05/2023
3
Show details for 20/05/202320/05/2023
1
Show details for 19/05/202319/05/2023
8
Hide details for 18/05/202318/05/2023
238/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.
662/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
663/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
50/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ Phật đản năm 2023 tại địa phương
1959/UBND-VXNV V/v thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh
1960/UBND-VXNV V/v triển khai Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1963/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1962/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
5
Show details for 17/05/202317/05/2023
2
Show details for 16/05/202316/05/2023
5
Show details for 15/05/202315/05/2023
2
Show details for 13/05/202313/05/2023
4
Show details for 12/05/202312/05/2023
5
Show details for 11/05/202311/05/2023
4
Show details for 10/05/202310/05/2023
4
Show details for 08/05/202308/05/2023
1
Show details for 06/05/202306/05/2023
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng