Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023
7
Hide details for 05/04/202305/04/2023
1273/KH-UBND V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
448/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà (lần hai)
449/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghiệp (lần hai).
453/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
452/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
7/CT-UBND V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8
Show details for 04/04/202304/04/2023
7
Show details for 03/04/202303/04/2023
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng