Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1108/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/08/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT13453-1692600608812-08041472.doc
DT13453-1692600608812-08041472(22.08.2023_07h34p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc