Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3488/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/08/2023  
  Trích yếu: V/v Tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024  
Tệp đính kèm:
DT13239-1692243969352-02051286.doc
DT13239-1692243969352-02051286(22.08.2023_08h50p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc