Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3498/KH-UBND   Ngày ky´: 22/08/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 09 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 và Tổng kết Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13540-1692675788241-86247056.doc
DT13540-1692675788241-86247056_converted(22.08.2023_16h09p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung