Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 51/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT13379-1692500335188-56890186_nguyenthithanhbinh-21-08-2023_18h16p40.doc
DT13379-1692500335188-56890186_nguyenthithanhbinh-21-08-2023_18h16p40_converted(22.08.2023_08h13p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh