Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 10/05/202310/05/2023
4
Show details for 08/05/202308/05/2023
1
Show details for 06/05/202306/05/2023
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023
9
Show details for 27/04/202327/04/2023
1
Show details for 26/04/202326/04/2023
4
Show details for 21/04/202321/04/2023
3
Show details for 20/04/202320/04/2023
3
Show details for 19/04/202319/04/2023
7
Show details for 18/04/202318/04/2023
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023
2
Show details for 13/04/202313/04/2023
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Hide details for 06/04/202306/04/2023
461/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1310/KH-UBND V/v Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1).
460/QĐ-UBND V/v Quyết định cấp phát gạo học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1) hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
459/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn
1307/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2023.
1308/UBND-VXNV V/v rà soát Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 6 tháng cuối năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng