Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 25/11/202225/11/2022
636/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Mỹ Sơn
634/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
65/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
66/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận
67/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
1726/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
1730/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận
1731/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5170/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
4
Hide details for 24/11/202224/11/2022
313/BC-UBND V/v Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2022
5145/KH-UBND V/v Khảo sát, xử lý kết quả khảo sát theo dõi thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
1719/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
5150/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1
Hide details for 23/11/202223/11/2022
5120/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022.
14
Hide details for 22/11/202222/11/2022
5094/UBND-VXNV V/v quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
63/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
64/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hacom Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn tại Lô B2, Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
1689/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1694/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lạc Tiến, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1693/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1692/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Phước Thiện, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1691/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lương Sơn A, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1690/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
1696/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trường Mẫu giáo Phước Sơn, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1695/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Sơn Hải, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1686/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phước Chính, huyện Bác Ái đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng