Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 713/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2024 được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20304-1702373047804-58055045.docx
DT20304-1702373047804-58055045_converted(15.12.2023_08h50p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương