Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5182/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/12/2023  
  Trích yếu: Về việc gia hạn thời gian tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20162-1702260040610-27900727_syson-11-12-2023_09h27p52.doc
DT20162-1702260040610-27900727_syson-11-12-2023_09h27p52_converted(11.12.2023_13h26p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến