Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 97/2024/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/12/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024  
Tệp đính kèm:
DT21271-1704119997063-01106358_nguyenthanhhao-04-01-2024_10h09p48.doc
DT21271-1704119997063-01106358_nguyenthanhhao-04-01-2024_10h09p48_converted(04.01.2024_14h27p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín