Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5283/UBND-KTTH   Ngày ky´: 18/12/2023  
  Trích yếu: V/v tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024  
Tệp đính kèm:
DT20621-1702655818891-80762339_nguyenthithanhbinh-18-12-2023_09h01p13.docx
DT20621-1702655818891-80762339_nguyenthithanhbinh-18-12-2023_09h01p13_converted(18.12.2023_16h25p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình