Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 12/05/202312/05/2023
143/TB-VPUB V/v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023
619/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Cả (lần hai)
1864/UBND-KTTH V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh
1865/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công Nghệ Việt Nam năm 2023
5
Show details for 11/05/202311/05/2023
4
Show details for 10/05/202310/05/2023
4
Show details for 08/05/202308/05/2023
1
Show details for 06/05/202306/05/2023
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023
9
Show details for 27/04/202327/04/2023
1
Show details for 26/04/202326/04/2023
4
Show details for 21/04/202321/04/2023
3
Show details for 20/04/202320/04/2023
3
Show details for 19/04/202319/04/2023
7
Show details for 18/04/202318/04/2023
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023
2
Show details for 13/04/202313/04/2023
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng