Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023
2
Show details for 13/04/202313/04/2023
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023
7
Show details for 05/04/202305/04/2023
8
Hide details for 04/04/202304/04/2023
439/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/3/2023
1255/KH-UBND V/v Định giá đất cụ thể để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1252/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1250/KH-UBND V/v Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
32/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023)
1358/KH-UBND V/v Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
473/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1648/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025
7
Show details for 03/04/202303/04/2023
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng