Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3407/KH-UBND   Ngày ky´: 17/08/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương  
Tệp đính kèm:
DT13128-1692097380187-22538407.doc
DT13128-1692097380187-22538407_converted(17.08.2023_07h36p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình