Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1083/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/08/2023  
  Trích yếu: V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13176-1692179160467-98645938.doc
DT13176-1692179160467-98645938_converted(17.08.2023_09h04p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm