Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 21/06/202321/06/2023
5
Show details for 20/06/202320/06/2023
3
Show details for 19/06/202319/06/2023
2
Show details for 18/06/202318/06/2023
3
Show details for 17/06/202317/06/2023
1
Show details for 12/06/202312/06/2023
1
Show details for 09/06/202309/06/2023
1
Show details for 08/06/202308/06/2023
7
Show details for 06/06/202306/06/2023
1
Show details for 05/06/202305/06/2023
1
Show details for 04/06/202304/06/2023
7
Show details for 02/06/202302/06/2023
2
Show details for 01/06/202301/06/2023
1
Show details for 31/05/202331/05/2023
5
Show details for 30/05/202330/05/2023
3
Show details for 29/05/202329/05/2023
1
Show details for 28/05/202328/05/2023
8
Hide details for 26/05/202326/05/2023
263/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
691/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
690/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2108/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.
266/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về nghi lễ tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi lễ đón, tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
694/QĐ-HĐGDNN Về việc thành lập các Tiểu ban tư vấn của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh ngành Năng lượng và ngành Du lịch
700/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền
698/QĐ-UBND V/v Công nhận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
6
Show details for 24/05/202324/05/2023
3
Show details for 23/05/202323/05/2023
10
Show details for 22/05/202322/05/2023
3
Show details for 20/05/202320/05/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng