Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 22/03/202322/03/2023
372/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023
1061/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1068/KH-UBND V/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 21/03/202321/03/2023
1045/UBND-VXNV V/v triển khai xây dựng Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.
371/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/3/2023
1038/KH-UBND V/v Kế hoạch phối hợp tổ chức quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.
1044/UBND-VXNV V/v triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh
6
Hide details for 20/03/202320/03/2023
356/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
362/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
363/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
361/QĐ-UBND V/v Công nhận Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
360/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
5/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 17/03/202317/03/2023
978/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới
119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5
Hide details for 16/03/202316/03/2023
941/KH-UBND V/v Triển khai công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
950/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về “Phương án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận”
956/KH-BĐHCĐS V/v Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
337/QĐ-UBND V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
960/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
9
Hide details for 15/03/202315/03/2023
911/KH-UBND V/v Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
916/UBND-TCD V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
924/UBND-TCD V/v xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
921/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chế độphụ cấp ưu đãi theo nghề đối vớiviên chức công tác tại các cơ sởy tế công lập theo Nghị định số05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng