Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 12/09/202212/09/2022
3942/UBND-TCDNC V/v đính chính số và ngày văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3950/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1271/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (lần hai)
3960/UBND-KTTH V/v quản lý tiền thu từ xử lý tài sản công
3
Hide details for 11/09/202211/09/2022
496/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1267/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Thành (lần hai)
3939/UBND-VXNV V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP
2
Hide details for 10/09/202210/09/2022
38/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2022 (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)
1259/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần hai)
3
Hide details for 09/09/202209/09/2022
237/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
1255/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Ninh Thuận
3922/KH-UBND V/v Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 07/09/202207/09/2022
3865/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình“Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2030”
52/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3870/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3890/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
1242/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
491/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Khoản 2, Điều 8 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 06/09/202206/09/2022
3854/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 05/09/202205/09/2022
3832/KH-UBND V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng vụ Mùa năm 2022
3837/KH-UBND V/v Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1230/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/9/2022
275/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ việc bà Lê Thị Loan và bà Lữ Thị Duy Hiền đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh qua tiếp công dân


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng