Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3116/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn 6573/VPCP-TH ngày 11/8/2020 của Văn phòng văn phòng.  
Tệp đính kèm:
CVVP3116_signed.pdf
6573_VPCP-TH_11082020_4.docx
6573_VPCP-TH_11082020_5-signed.pdf
6573_VPCP-TH_11082020_3.docx
6573_VPCP-TH_11082020_6-signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy