Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2921/UBND-PVHHC   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT10016-1656989354089-15741286_vominhtam-05-07-2022_10h04p24.docx
DT10016-1656989354089-15741286_vominhtam-05-07-2022_10h04p24_converted(05.07.2022_10h20p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang