Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 879/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/12/2021  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21485-1640248893395-45814429.docx
DT21485-1640248916535-86529093.docx
DT21485-1640248893395-45814429_converted(25.12.2021_19h06p55)_signed.pdf
CHUONG TRINH KEM THEO QD 879(25.12.2021_19h09p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương