Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5477/KH-UBND   Ngày ky´: 15/12/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT19828-1671011569662-71932646.docx
DT19828-1671013102218-20522300_syson-15-12-2022_08h19p34.docx
DT19828-1671013102218-20522300_syson-15-12-2022_08h19p34_converted(15.12.2022_10h39p25)_signed.pdf
CAC PHU LUC KEM THEO KH 5477(15.12.2022_10h52p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh