Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 810/UBND-KTTH   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện số 1164/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở  
Tệp đính kèm:
DT3092-1678089803019-95109197.pdf
DT3092-1678089822178-09557922.pdf
DT3092-1678089931285-96838015.docx
DT3092-1678089931285-96838015_converted(08.03.2023_10h28p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh