Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2348/KH-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT8056-1653902583783-89533409.docx
DT8056-1653956987442-22028257.docx
DT8056-1653902583783-89533409_converted(31.05.2022_15h00p40)_signed.pdf
CHUONG TRINH KEM THEO KH 2348(31.05.2022_15h45p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương