Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1815/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT6232-1651046774336-74703460_nguyendinhtuan-27-04-2022_22h52p40.docx
DT6232-1651046774336-74703460_nguyendinhtuan-27-04-2022_22h52p40(29.04.2022_09h41p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc