Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1255/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Định giá đất cụ thể để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4561-1680054496419-71637868.xls
DT4561-1680055366303-26928074.docx
DT4561-1680055366303-26928074_converted(04.04.2023_07h44p25)_signed.pdf
DANH MUC KEM THEO KH 1255(04.04.2023_13h14p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh