Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 17/02/202317/02/2023
526/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023
532/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023
533/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
534/KH-UBND V/v Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
195/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
8/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
22/TB-PCTT V/v Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Show details for 16/02/202316/02/2023
2
Show details for 15/02/202315/02/2023
7
Show details for 14/02/202314/02/2023
5
Show details for 13/02/202313/02/2023
4
Show details for 10/02/202310/02/2023
5
Show details for 09/02/202309/02/2023
3
Show details for 08/02/202308/02/2023
4
Show details for 07/02/202307/02/2023
8
Show details for 06/02/202306/02/2023
3
Show details for 05/02/202305/02/2023
2
Show details for 03/02/202303/02/2023
2
Show details for 02/02/202302/02/2023
6
Show details for 31/01/202331/01/2023
3
Show details for 30/01/202330/01/2023
2
Show details for 29/01/202329/01/2023
4
Show details for 24/01/202324/01/2023
4
Show details for 23/01/202323/01/2023
1
Show details for 19/01/202319/01/2023
4
Show details for 18/01/202318/01/2023
6
Show details for 17/01/202317/01/2023
1
Show details for 16/01/202316/01/2023
5
Show details for 13/01/202313/01/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng