Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2652/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/07/2023  
  Trích yếu: V/v Chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế được giao  
Tệp đính kèm:
DT10241-1688117057433-87133652.pdf
DT10241-1688117057496-43521224.pdf
DT10241-1688117078544-75940675.doc
DT10241-1688117078544-75940675_converted(02.07.2023_20h29p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung