Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2651/KH-UBND   Ngày ky´: 02/07/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Trồng rừng thay thế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10246-1688119004649-89888063.doc
2651-Phụ biểu Kế hoạch trồng rừng thay thế(02.07.2023_10h50p31)_signed.pdf
2651-Kế hoạch trồng rừng thay thế(02.07.2023_10h50p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung