Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Hide details for 09/11/202209/11/2022
4881/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên 3-11-2022
4889/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
605/QĐ-UBND V/v QĐ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4897/KH-UBND V/v Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh
4898/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1560/QĐ-UBND V/v Về Ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
61/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1561/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022.
122/TB-UBND V/v kết quả điểm phúc khảo - Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022
6
Show details for 07/11/202207/11/2022
1
Show details for 04/11/202204/11/2022
3
Show details for 03/11/202203/11/2022
3
Show details for 02/11/202202/11/2022
9
Show details for 01/11/202201/11/2022
4
Show details for 31/10/202231/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng