Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 12/06/202312/06/2023
1
Show details for 09/06/202309/06/2023
1
Show details for 08/06/202308/06/2023
7
Hide details for 06/06/202306/06/2023
2233/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
2270/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô trên địa bàn tỉnh
2274/KH-UBND Phát động hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép vớiKế hoạch tổ chức ra quân Tổng vệ sinh môi trường nhân dịp Lễ đónBằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm củaNgười Chămvào danh sách di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
2275/UBND-VXNV V/v tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
287/QĐ-UBND V/v QĐ tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế
2297/UBND-KTTH V/v phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
12/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 05/06/202305/06/2023
1
Show details for 04/06/202304/06/2023
7
Show details for 02/06/202302/06/2023
2
Show details for 01/06/202301/06/2023
1
Show details for 31/05/202331/05/2023
5
Show details for 30/05/202330/05/2023
3
Show details for 29/05/202329/05/2023
1
Show details for 28/05/202328/05/2023
8
Show details for 26/05/202326/05/2023
6
Show details for 24/05/202324/05/2023
3
Show details for 23/05/202323/05/2023
10
Show details for 22/05/202322/05/2023
3
Show details for 20/05/202320/05/2023
1
Show details for 19/05/202319/05/2023
8
Show details for 18/05/202318/05/2023
5
Show details for 17/05/202317/05/2023
2
Show details for 16/05/202316/05/2023
5
Show details for 15/05/202315/05/2023
2
Show details for 13/05/202313/05/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng