Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 09/10/202209/10/2022
4379/UBND-TCDNC Về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
4380/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
7
Hide details for 07/10/202207/10/2022
4348/KH-UBND V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/CT-UBND Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
4351/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
4349/UBND-VXNV V/v xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023
4347/UBND-VXNV V/v triển khai giải pháp nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn lực con người phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.
4366/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4369/UBND-TCDNC V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
2
Hide details for 06/10/202206/10/2022
4342/UBND-KTTH V/v chủ động triển khai công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
4343/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 03/10/202203/10/2022
1374/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Dũng (lần hai)
1372/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2020
4282/KH-TCT V/v Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
4287/UBND-TCDNC Về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người tại địa phương.
4288/UBND-KTTH V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4289/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1378/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận
4281/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
3
Hide details for 28/09/202228/09/2022
4233/KH-UBND V/v Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022
4238/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
102/TB-UBND Về việc cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 27/09/202227/09/2022
4222/UBND-KTTH HỎA TỐC_V/v ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4225/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng