Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 189/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/01/2024  
  Trích yếu: V/v khẩn trương rà soát, tham mưu tổ chức các Hội nghị chuyên đề, cuộc họp về một số vấn đề quan trọng năm 2024  
Tệp đính kèm:
DT425-1704896413858-01768776_nguyenthithanhbinh-12-01-2024_22h02p31.doc
DT425-1704896413858-01768776_nguyenthithanhbinh-12-01-2024_22h02p31_converted(13.01.2024_16h13p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình