Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 195/KH-UBND   Ngày ky´: 14/01/2024  
  Trích yếu: V/v Khắc phục các hạn chế về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT689-1704957453346-10396951.docx
DT689-1704957453350-67970653.docx
DT689-1704957453353-56765718.docx
DT689-1704957416379-61319599_vominhtam-14-01-2024_10h31p46.doc
DT689-1704957416379-61319599_vominhtam-14-01-2024_10h31p46_converted(14.01.2024_21h12p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy