Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 17/08/202317/08/2023
3407/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
1083/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
49/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3
Hide details for 16/08/202316/08/2023
1080/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3402/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TỈNH NINH THUẬN
1082/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
Hide details for 15/08/202315/08/2023
3362/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3359/KH-UBND V/v Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3358/UBND-KTTH V/v kết quả công tác của VCCI tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023
1073/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng
3
Hide details for 14/08/202314/08/2023
83/TB-UBND V/v Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).
1067/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3346/UBND-TCD V/v xử lý đối với các trường hợp tại Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
5
Hide details for 12/08/202312/08/2023
33/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 33/2023 (Từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023)
48/2023/QĐ-UBND V/v QĐ việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3330/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.
1061/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thái (lần đầu).
1062/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Bến (lần đầu).
3
Hide details for 10/08/202310/08/2023
201/BC-UBND V/v Báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu Dự án 1, Dự án 3, xây dựng kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3301/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino
3315/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
5
Hide details for 09/08/202309/08/2023
1050/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
1051/QĐ-BTC V/v Ban hành Bộ Câu hỏi Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng