Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5120/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT18372-1669037694347-99547282_vominhtam-22-11-2022_11h42p58.docx
DT18372-1669037694347-99547282_vominhtam-22-11-2022_11h42p58_converted(23.11.2022_07h51p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh