Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3798/CTR-UBND   Ngày ky´: 31/08/2022  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT14148-1662822818868-75528591_nguyenthithanhbinh-12-09-2022_09h57p44.docx
DT14148-1662822818868-75528591_nguyenthithanhbinh-12-09-2022_09h57p44_converted(12.09.2022_10h51p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình