Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 195/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2109-1676535907025-78695399.docx
DT2109-1676535907025-78695399_converted(17.02.2023_10h56p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung