Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1829/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ  
Tệp đính kèm:
DT6356-1651204409091-06523055.docx
DT6356-1651204409091-06523055_converted(29.04.2022_15h50p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung