Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1484/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
Tệp đính kèm:
DT16606-1666601567267-67265981.doc
DT16606-1666601567267-67265981(27.10.2022_14h30p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc