Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1715/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/04/2021  
  Trích yếu: V.v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm.  
Tệp đính kèm:
CV-chi-dao-cong-tac-PCD-tet-Ramuvan-2021.docx
CV-chi-dao-cong-tac-PCD-tet-Ramuvan-2021(08.04.2021_14h35p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung