Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2642/KH-UBND   Ngày ky´: 30/06/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10161-1688025156965-41952745.docx
DT10161-1688025156965-41952745_converted(30.06.2023_07h36p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung